ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ – Δ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11 Τ.Κ. 32131
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 142232017000
ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΙ
1) ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : 2.000,00 ΕΥΡΩ
2) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ :2.000,00 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
1) ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ 26
2) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 9


Πίσω στην αρχική